Desarrollado por Birdzmedia, Web Design & Development

Pandeiros

Información Técnica

Construimos dous diferentes tipos de pandeiros: pandeiros de peito e pandeiros de man.
As dimensións do bastidor construense a petición do cliente.Bastidor de  madeira cuberto por ambas caras de pel. As peles a usar son de unha alta calidade.
Posibilidade de tensión con cordas.
Posibilidade de colocación de tensores mecánicos.

Madeiras

  • Arce
  • Cerdeira
  • Ciprés
  • Nogueira

Posibilidade de personalización do instrumento.